Posterlounge   Hjælp   Fortrydelsesret

Vejledning om fortrydelsesret


Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland; e‑mail: service@posterlounge.dk, tlf.: +49 341 33 97 59 00) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev eller e‑mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifterne for varer der i kraft af deres art ikke kan tilbageleveres med normal post forventes højst at beløbe sig til ca. 900 kr. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.)

  • Til: Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland, service@posterlounge.dk
  • Jeg/vi [*] meddeler herved, at jeg/vi [*] ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores [*] købsaftale om følgende varer [*]/ levering af følgende tjenesteydelser [*]:
  • Bestilt den [*]/modtaget den [*]
  • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
  • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
  • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
  • Dato

[*] Det ikke-relevante udstreges.


Frivillig returret i op til 100 dage efter modtagelse af varerne

For privatkunder gælder følgende: Ud over den lovbestemte fortrydelsesret (se vores vejledning om fortrydelsesret) giver vi dig desuden frivillig returret i 100 dage efter modtagelse af varerne. Denne returret giver dig mulighed for at annullere aftalen efter den lovpligtige 14‑dages fortrydelsesperiode ved at sende varerne tilbage til nedenstående adresse inden for 100 dage efter modtagelse af varerne (begyndende fra den dag, du modtager varerne). Rettidig afsendelse af varerne er tilstrækkelig til at overholde fristen. En forudsætning for at du kan gøre brug af din frivillige returret er dog, at varerne returneres i hel og ubeskadiget stand. Varerne skal returneres til:
Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland

Din lovbestemte fortrydelsesret berøres ikke af den kontraktligt aftalte frivillige returret. Indtil den 14‑dages fortrydelsesperiode udløber, gælder alene de juridiske betingelser, der er indeholdt i vejledningen om fortrydelsesret. Desuden begrænser vores frivillig returret ikke dine lovbestemte garantirettigheder.


Returmærkat

For returneringer pr. post kan du anmode om returmærke til en pris af 49 kr. fra vores kundeservice (pr. e‑mail til service@posterlounge.dk eller telefon på +49 341 33 97 59 00).

Store varer leveret af fragtmand (alle produkter af størrelse L, som du blev opkrævet 299 kr. i forsendelsesomkostninger under købet) kan returneres til os for en fast pris på 499 kr. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi kan arrangere en afhentning.

Det respektive beløb efter modtagelsen af din returnering vil blive trukket fra din tilbagebetaling.