Vejledning om fortrydelsesret


Privatkunder har 14 dages fortrydelsesret.


Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (POSTERLOUNGE GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Tyskland; e-mail: service@posterlounge.dk, tlf.: +49 341 33 97 59 00, fax: +49 341 33 97 59 59) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifterne for varer der i kraft af deres art ikke kan tilbageleveres med normal post forventes højst at beløbe sig til ca. 750 kr. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.)
  • Til: POSTERLOUNGE GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Tyskland; e-mail: service@posterlounge.dk, fax: +49 341 33 97 59 59
  • Jeg/vi [*] meddeler herved, at jeg/vi [*] ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores [*] købsaftale om følgende varer [*]/ levering af følgende tjenesteydelser [*]:
  • Bestilt den [*]/modtaget den [*]
  • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
  • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
  • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
  • Dato

[*] Det ikke-relevante udstreges.


Returmærkat

For returneringer pr. post kan du anmode om returmærke til en pris af 39 kr. fra vores kundeservice (pr. e-mail til service@posterlounge.dk eller telefon på +49 341 33 97 59 00).

Store varer leveret af fragtmand (alle produkter af størrelse L, som du blev opkrævet 149 kr. i forsendelsesomkostninger under købet) kan returneres til os for en fast pris på 390 kr. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi kan arrangere en afhentning.

Det respektive beløb efter modtagelsen af din returnering vil blive trukket fra din tilbagebetaling.