Posterlounge   Hjælp   Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser


1. Omfang

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle bestillinger, der afgives via vores onlinebutik.


2. Aftalepartner, aftaleindgåelse, korrektionsmuligheder

Denne købsaftale indgås med Posterlounge GmbH.

Præsentationen af produkter i onlinebutikken udgør et bindende tilbud fra vores side om at indgå en aftale vedrørende de pågældende varer. Du kan som kunde uforpligtende lægge produkter i indkøbskurven, og indtil du har afgivet en bindende ordre, kan du til enhver tid ændre indkøbskurvens indhold ved hjælp af de faciliteter dertil, som findes i onlinebutikken, og hvis anvendelse forklares løbende under bestillingen. Aftalen indgås ved at klikke på bestillingsknappen, hvorved du tilkendegiver, at du accepterer vores tilbud på de varer, der findes i din kurv. Når du har afgivet ordren, modtager du straks en ordrebekræftelse via e-mail.


3. Aftalesprog, lagring af aftaleteksten

Aftalesproget er dansk.

Vi gemmer aftalens tekst og fremsender ordreoplysningerne og vores vilkår og betingelser via e-mail. Du kan endvidere læse aftalens tekst i kundelogin-området.


4. Leveringsbetingelser

Leveringsomkostningerne tillægges produktpriserne som vist på skærmen. Leveringsomkostningerne specificeres ved de enkelte produkttilbud.

Alle ordrer bliver afsendt, og det er ikke muligt for en kunde selv at afhente sin ordre.

Vi leverer ikke til pakkestationer eller pakkebokse.

Levering af produkter i store formater foregår i samarbejde med fragtmand med lastbil og som ”levering til kantsten”, dvs. til den offentlige kantsten eller vejareal, der ligger tættest på din leveringsadresse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Bestillinger på www.posterlounge.dk leveres udelukkende til Danmark såvel som til Grønland og Færøerne. Oplysninger om leveringsbegrænsninger for varer som leveres med fragtmand kan findes under ”Levering” i hjælpesektionen i vores onlinebutik.


5. Priser og betaling

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK).

Følgende betalingsmetoder kan anvendes i vores onlinebutik. Vi forbeholder os ret til at begrænse de tilgængelige betalingsmetoder i forbindelse med en ordre, afhængigt af ordrens værdi, enheden der anvendes til at afgive ordren eller andre objektive kriterier.

Betalingskort (kreditkort / Visa Dankort)
Når du afgiver din ordre, sender du os dine kreditkortoplysninger. Når vi umiddelbart efter afgivelse af ordren har identificeret dig som den juridiske kortejer, beder vi dit kreditkortselskab om at igangsætte betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af kreditkortselskabet, og beløbet debiteres dit kort.

PayPal
Når du har afgivet din ordre, omdirigeres du til PayPals hjemmeside. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal skal du registrere dig eller i forvejen være registreret som bruger af PayPal, og du skal identificere dig ved hjælp af dine adgangsoplysninger og bekræfte anmodningen om betaling til os. Efter at have videresendt din ordre fra onlinebutikken anmoder vi PayPal om at iværksætte betalingstransaktionen. Umiddelbart herefter gennemføres betalingstransaktionen automatisk af PayPal. Du modtager yderligere oplysninger under bestillingen.

Klarna faktura
Når du køber på faktura hos Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (”Klarna”), modtager du varerne først, hvorefter du altid har en betalingsfrist på 14 dage. Bemærk venligst at betaling skal ske til Klarna og at denne betalingsmetode kun er tilgængelig for forbrugere. Såfremt andet ikke er reguleret nedenfor, kræver betaling via Klarna, at adresse- og kreditkontrollen giver et positivt resultat. Du modtager yderligere oplysninger under bestillingen.
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/da_dk/invoice


6. Bevarelse af ejendomsretten

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er sket.


7. Skader under levering

Hvis varerne leveres med åbenlyse skader opstået under leveringen, bedes du straks anmelde manglen til fragtfirmaet og underrette os. Det har ingen indvirkning på dine lovbestemte rettigheder eller håndhævelsen af sådanne rettigheder, herunder navnlig dine garantirettigheder, hvis du undlader at reklamere eller henvende dig. Men ved at gøre det hjælper du os med at gøre vores krav gældende over for fragtfirmaet eller transportforsikringsselskabet.


8. Garantier

Vi er juridisk forpligtet til at levere produkter, der er i overensstemmelse med denne aftale. For privatkunder gælder de lovbestemte garantirettigheder, som reguleres af lovgivningen i det land, hvor privatkunden sædvanligvis er hjemmehørende.

Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og om de præcise betingelser, der måtte være gældende for disse, findes ved siden af produktet eller på særlige informationssider i onlinebutikken, hvor dette er relevant. Du kan indgive klager ved brug af vores kontaktoplysninger, som er anført under firmainformation.

Når du udøver dine garantirettigheder, og det efter vores skøn er nødvendigt at returnere varerne til os, for at vi kan tage stilling til din klage, skal du for vores regning returnere varerne til den ovenfor anførte adresse. Vi bestræber os på at besvare enhver klage med det samme og senest 14 dage efter indgivelsen.

Vores kundeservice kan kontaktes på hverdage mellem kl. 10.00 og 16.00 på tlf. +49 341 33 97 59 00 eller pr. mail til service@posterlounge.dk.


9. Ansvar

Vi hæfter under alle omstændigheder ubegrænset for krav som følge af skader forårsaget af os, vores lovlige repræsentanter eller befuldmægtigede
  • ved skader på liv, lemmer eller helbred;
  • ved bevidst eller groft uagtsom pligtforsømmelse;
  • inden for eventuelt aftalte garantiforpligtelser;
  • over for privatkunder.

Bortset fra sådanne tilfælde er vores civilretlige ansvar begrænset til de direkte skader, som vil kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse.


10. Online tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen har oprettet en platform til onlinetvistbilæggelse (OTB), som kan tilgås via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi er villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved en tvistbilæggelsesinstans.

Leipzig, 30.12.2021